ماءالشعیر هی دی

ماءالشعير، نوعي نوشيدني گازدارمالت حلال است که از دانه طبيعي مالت جو به دست مي آيد. اين محصول توسط شرکت نوشاب که از مجموعه هاي شرکت خوشگوار به حساب مي آيند توليد و عرضه مي گردد.